HEMEN
ULAŞIN
Ar-ge Proje Yazı
Ar-ge Proje Yazı

20 Eylül 2021

Ar-Ge ihtiyacı ve yenilikçilik fikri günümüzde sürdürülebilirlik için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesidir. Ürün geliştirme süreçleri artık özellikle KOBİ’ler ve şirketlerin hayatlarını devam ettirmeleri için verimli, etkili, yeni ürün ve süreç geliştirme yeteneklerine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Günümüzde Endüstri 4.0 ve Web 2.0 anlayışını yakalamak için Ar-Ge ( Araştırma ve Geliştirme ) yapılması şart, Ür-Ge ( Üretim Geliştirme ) ise kaçınılmazdır. Bu noktada biz Tüm Grup olarak bu makale ile beraber bir Ar-Ge projesi nasıl yazılır ve bunu belirleyen noktaları detaylı şekilde tablolar ve tecrübelerimizden yararlanarak yazmayı hedeflemekteyiz.

Ar-Ge sürecinde izlediğimiz yöntemler ise tamamen bilimsel yöntemlere dayanmaktadır. Hem Proje yazım hemde Ar-Ge sürecini özet olarak anlatmak gerekir ise aşağıdaki başlıklarla ilerlememiz daha sistematik olacaktır.

Proje Planı

Proje planı bir projenin en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Planı iyi belirlenmeyen bir proje, birçok sorun ile karşı karşıya kalabilir. Bunun en temelinde yatan sebep ise doğru soruların sorulamamasından kaynaklanmaktadır. Şöyle düşününün, iyi yazılmış herhangi bir proje gibi, onu iyi yapan bileşenler vardır. Aslında, herhangi bir sağlam plan şu soruları yanıtlamalıdır: Başlıca çıktılar nelerdir? Proje çıktılarının ve son teslim tarihine nasıl ulaşacağız? Proje ekibi kimler tarafından oluşacak? Bu ekipte hangi göreve kim gelecek? Bu soruların hepsi birbirinden değerlidir, fakat en değerli soru ise Ekibin bu çıktılara nasıl katkıda bulunacaklar ve geri bildirimler ile kim nasıl etkileşime geçeceklerdir.

Tüm Grup Ar-ge ve proje yazım basamakları

Çıktının yalın ve net olması için yukarıda verilen referanslar noktasında hareket edilmesi gerekmektedir. Bu konuda birçok proje uzmanı plan ve çıktıların belirlenmesi noktasındaki önemi belirtmiştir. Tanımlama (Define) kısmında belirtilen Fırsat Tanımlama (Opportunity Identification) projenin bütün kısımlarının belirlenmesi bu bölümde yapılır. Çerçeve Tanımlaması ( Scope Definition ), ile berlirleme projenin iş tanımlaması belirtilmektedir. İş Kırılımları / Yapısı (Work Breakdown Structure  ) , projede olası faaliyetlerin ya da ters gitmesi halinde belirlenecek olan çıktılarda denilebilir.

Yukarıda ilk başlıkta tartıştığımız Proje Plan (Project plan ) kısmında ise süreç haritası ( Process Map), Risk Ölçümü (Risk Assessment),  Eylemler (Action Items ) ve Proje Takvimi ( Project Schedule ) şeklinde belirtilmektedir. Bu noktada planlamanın öneminden bahsederken buradaki her bir madde ve hedefler noktasında iskeletin doğru belirlenmesindeki soruları açık bir şekilde ifade etmiştik. Bu kısımda ise detaylandırma olarak bu maddelerin bir çoğu izlenebilir.

Proje Yönetimi (Project Executive) Tam eylem/proje çıktıları ( Complete Actions/ Deliverables) ile beraber Eylemler (Action Items ) belirlenir ve Proje Takvimi ( Project Schedule ) başarılı şekilde yönetim faaliyetlerine başlamaya başlar bu noktada daha önceden belirlenen yada ön görülen riskler çözümlenmeye çalışılabilir. Bu noktada planlama ve yalın çıktınızda ne kadar kuvvetli ve ölçülebilir ise bu aşamada yönetim faaliyetleriniz o denli kolay olacaktır. Belirtilen maddelerden risk noktasında iç ve dış etkenler olarak düşünülmeye başlanılacak ve projenin önemli kısımlarında olan Yönetim ve Kontrol ( Manage & Control ) kısmına geçebiliriz. Bu kısımda genellikle proje koordinatörünün net çıktıları belirlenmesi söz konusudur belirlenen net çıktılar ile beraber projenin tamamı koordinatörün eşliğinde ilerlediği için, proje durum dosyaları veya projenin durumu hakkında net raporlar verebilmelidir. Bu husus başarılı şekilde tamamlanabiliniz ise proje kapanışına geçebilir.

Proje Kapanışı ( Project Close) kısmında ise planlanan projenin sonucu ve proje geçmişi ile ilgili kısımlar yer almaktadır. Projeyi başlatmak ne kadar önemli ise bu kısımda bir o kadar önemlidir. Projenin başarılı bir şekilde bitmesi diğer projelerin önünü açacaktır. Katma değer etkisi bu noktada belli olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, belirlenen yol ve başarılı biten yol asıl istenileni verebilir.

Yukarıda bir Ar-Ge projesinin nasıl planlanması, yönetilmesi ve başarılı bir şekilde kapanışı için olan gerekli olan maddeleri sırası ile tanımlamaya çalıştık. İleride yazacağımız makalelerde bunları en detaylı şekilde anlatacağız.

Ar-Ge projelerinin en önemli noktalarından bir tanesi ise inovatif yatırımlarının planlanmasından geliştirilecek projelere gerekli desteğin sağlanabilmesine kadar geçen süreçte çok dikkatli adımlar atması ve aynı zamanda tecrübelerden faydalanması gerekmektedir. Özellikle devlet destekleri kapsamında yapılan projelerde bu husus daha çok ön plana çıkmaktadır. Zaman planlaması ve proje yönetim süreçleri asıl projenin oluş sürecini belirlemekte ve daha ileri boyutlara taşımaktadır. Ürünün son haline kadar yazım aşamasından yürütüm, gelişim ve sonuç kısımları ile beraber düşünüldüğünde Ar-Ge projelerinin kapsamı geniş, bu sayede inovatif yönleri ortaya çıkmaktadır. Bu noktada etkin bir iş ortağı tarafından desteklenen ve kollektif bir şekilde yürütülen projelerde daha çok başarılı sonuçlar alınmıştır dersek yanılmış olmayız.

Tüm Grup olarak biz; deneyimli kadrosu, çok sayıda proje referansı ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile müşterilerinin ihtiyacı olan profesyonel danışmanlık hizmetlerini tek bir çatı altında ve uçtan uca sunmaktayız. Bütün gücümüzü ekip ruhundan alarak bunu iş ortaklarımız ile beraber kollektif düşünce haline getirerek aslında başarının gerçek anahtarını da ortaya çıkartmaktayız. Fikir geliştirme aşamasından, projenin teslimine kadar geçen tüm süreçler için farklı hizmet paketleri bulunan Tüm Grup, bugün sektörünün lideri olan örnek bir kurum olarak müşterilerine sadece danışman değil aynı zamanda iş ortağı ve kollektif düşünce mantığıyla hizmet vermektedir.

Son olarak, Tüm Grup olarak biz hedefleri belirlemeyen yollara çözüm ve amaca yönelik harekte eden bugünün değil geleceğin şirketi olmayı hedefleyen bir aileyiz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.