CE Belgesi
CE Belgesi

CE Belgesi

                CE İşareti, ürünlerin AB teknik düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşıladığını ve herhangi bir teknik engelle karşılaşılmadan AB üyesi ülkeler arasında dolaşabileceğini ifade eder. Avrupa Ekonomik Alanında serbest dolaşımdaki birçok üründe CE büyük harflerini görüyoruz. Avrupa'ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret, ürünlerin minimum güvenlik, sağlık ve çevre gereksinimleri açısından denetlendiğini/değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Birliği içerisinde satın alınmış olan yeni bir telefon, mutfak robotu, TV seti ya da boya kalemi gibi birçok üründe CE işaretini görürsünüz. CE işareti, hesap verebilirliği ve aynı gerekliliklere uygunluğu zorunlu kıldığı için üreticiler arasında adil rekabeti de gösterir.

                Ürünlerine CE işareti iliştiren bir üretici, ürünlerinin gerekli tüm şartlara (yönetmelik ve standartlara) uygun olduğunu ve ekonomik alanda satılabileceğini beyan eder. CE Belgesi, iş dünyası ve tüketiciler için iki büyük avantajı güvence altına almaktadır. İş dünyası, CE işareti taşıyan ürünlerin Avrupa Ekonomik Alanı'nda hiçbir engelle karşılaşmadan satılabileceğini kabul etmekte ve tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin tüm temel sağlık, güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşıladığından emin olmaktadır. Ürünlerin uygunluk değerlendirmesini yapmak, teknik dosyaları hazırlamak, gerektiğinde CE işareti almak, AB Uygunluk Beyanını düzenlemek ve ürünlere CE işareti iliştirmek üreticinin sorumluluğundadır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Ürün piyasaya arz edilmeden önce test, muayene ve/veya CE sertifikası dahil tüm uygunluk değerlendirme prosedürleri (modüller) tamamlanmalıdır. Üreticiler, ürünlerini kapsayan düzenlemeleri onaylamalı ve gerekirse uygunluk değerlendirme hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdır.

AB Uygunluk Beyanı, ürün, üretici veya temsilci, uygun olduğunda onaylanmış kuruluş ve uyumlaştırılmış standartlarla ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Ürünün benzersiz tanımlaması,
  • Üretici ya da yetkili olan temsilcinin adı ve adresi,
  • Bu beyanın imalatçısının tek sorumluluk beyanı,
  • İzlenebilirliğe izin veren ürünün tanımlanması, uygun olduğunda net ürün fotoğrafı,
  • İlgili Avrupa Topluluğu direktifi,
  • İlgili uyumlaştırılmış standartlara ve/veya şartnamelere atıflar,
  • Varsa, onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası, modülün tanımı ve CE sertifikası bilgileri,
  • Ek bilgiler, imza, atanmış imza sahibinin adı ve işlevi ve yayın yeri ve tarihi.

AB mevzuatının temel özelliği, CE işareti taşıyan ürünlerin sağlık ve güvenlik sınırlarını üst düzeyde sağlamaktır. Temel gereklilikler, bir ürüne özgü tehlike için geçerlidir. Bu nedenle, uyumlaştırılmış standartlarda belirtilmemişse, üreticilerin risk analizi yapmaları ve sonuçları teknik dosyalarına dahil etmeleri gerekmektedir.

Temel gereksinimler, ulaşılacak sonuçları ve ortadan kaldırılacak tehlikeleri belirtirken, teknik çözümler veya bu tehlikelerin nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda bir ipucu vermezler. Üreticiler, ilgili uyumlaştırılmış standartları veya spesifikasyonları kullanarak gerçek çözümlere ve uygulama detaylarına ulaşabilirler.

Avrupa Birliği uyum mevzuatı, üreticilere, ürettikleri ürünlerin temel gereksinim ve standartlara uygunluğunu kanıtlayan nitelikteki bilgileri içeren bir dosya hazırlama ve bu dosyayı 10 yıl saklama yükümlülüğü getirmektedir. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin sorumluluğunda olan teknik dosya, kalite sistem bazlı uygunluk değerlendirme prosedürlerinde kalite sistem dokümantasyonunun bir parçası olabilir. Teknik dosyada yer alacak bilgiler her yönetmelikte detaylandırılsa da genel olarak ürünün tanımı, kullanım amacı, tasarımı, üretimi ve işleyişi ile ilgili bilgi ve belgelerdir.

Ürünlere CE İşareti Nasıl Yapıştırılır?

“CE” işareti, belirli şekil ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşmaktadır. CE işareti, ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı ve silinmeyecek şekilde iliştirilecektir. Ürünün doğası gereği bu şartlar sağlanamıyorsa, ürün paketine veya uygun belgelere iliştirilir. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda belirli oranlara uyulur. İlgili teknik yönetmelikte aksi belirtilmedikçe “CE” işareti en az 5 mm büyüklüğünde olacaktır.

CE Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Onaylanmış kuruluşların akreditasyon kuralları nedeniyle belgelendirme sürecinin ön tanımı doğru yapılamamaktadır. Öte yandan, ürünün özelliklerine, kullanım alanına ve yönetmeliklerde genişletilmiş gereksinimlere bağlı olarak süreç birinden diğerine değişebilir. Süreci kısaltmak için üreticilerin sorumluluğu, ürünlerinin gereksinimleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmaktır. Bunun yanında kalite yönetim sistemlerinin uygulanması belgelendirme sürecini kısaltmaktadır.

CE Belgeniz Yoksa Ne Olur?

                CE etiketi taşımayan ürünler Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına sunulamaz. Örneğin ehliyetsiz bir araç trafiğe çıkamaz, ürün satışında da böyledir. Ürünlerin CE işareti olmadan piyasaya arz edilmesi ve yetkili makamlarca tespit edilmesi halinde ilgili bakanlık, ürünlerin geri alınması veya fabrika üretiminin durdurulması gibi idari yaptırımlar uygulayacaktır.

Gümrük prosedüründe ürün teslimatları sırasında CE etiketi üzerinde zorunlu kılınmasının sadece Avrupa Birliği ülkeleri için olması yanıltıcıdır. Çünkü ülkemizdeki bakanlıklar sektörü gözlemliyor ve CE etiket kapsamına giren ürünleri tespit edebiliyor. Bu nedenle tedarikçilerin bu tür durumlarla karşılaşmamak için ürünlerini piyasaya arz etmeden önce sertifikalarını almaları gerekmektedir.

CE Belgesi için Doğru Adres İDCERT

                Firmamız İDCERT, CE Belgesi alacağınız süreçte size başından sonuna kadar profesyonel bir hizmet sunarak her zaman yanınızda olmakta ve bu belgeye kolayca sahip olmanıza olanak tanımaktadır. Karşılaşılabilecek her türlü zorluğu ve aşamayı sizler için kolay bir şekilde halleden firmamız ile çalışarak bu ve diğer bütün hizmet belgelerine kolayca sahip olabilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.