HEMEN
ULAŞIN
Kobi Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı
Kobi Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı

Kobi Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı

Küresel rekabetin hız kazandığı son yıllarda işletmelerimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda yoğun baskı altında ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Hayatta kalabilmeleri için ekonominin temel kuralı olan rekabet üstünlüğünü korumaları gerekmektedir. Ancak teknolojik gelişme ve her geçen gün ilerleme ile bu üstünlüğün üretim hacminin artmasıyla değil, Ar-Ge ve inovasyonla sağlanması gerekmektedir.

Günümüzün zorlu rekabet ortamında, Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayan ve yeniliklerini hayata geçiren işletmeler, sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmekte ve sürdürebilmektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde eden ülkeler zenginleşebilir, yüksek düzeyde ekonomik ve sosyal refah elde edebilir. Bu amaç için, dünyada araştırma teşviklerine özel bir önem verilmiştir. Türkiye de bu konuda evrensel bir trend izliyor. Ar-Ge ve inovasyon projelerinin yanı sıra yenilikçi fikirlerin desteklenmesi için hem devlet tarafından hem de çeşitli kaynaklar aracılığıyla önemli Ar-Ge harcamaları yapılmaktadır.

Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Büyük İşletmeler için “Tekno-Yatırım” programını açıkladı. Programın başarısı ile KOSGEB, KOBİ'ler için yeni bir “Tekno-Yatırım” programı çağrısı yaptı. Bu program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için öncelikli teknoloji alanlarında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yeni ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer yaratılması amaçlanmaktadır.

Kosgeb destekleri hangi işleri destekliyor

Desteklenecek yatırım kalemleri:

 • Kosgeb ile birlikte kamuya ait olan diğer kurum ve kuruluşlar kanun nezdinde kurulmuş olan vakıflar ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenmekte olan araştırma ve yenilik projelerinden ortaya çıkmış olan teknolojik ürünler
 • Yabancı teknoloji bölgeleri, enstitüler, araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, bilim parkları, hızlandırıcılarda araştırma geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkmış olan teknolojik ürünler
 • Yerli teknoloji geliştirme alanındaki şirketlerin bölgede gerçekleştirmiş oldukları Ar-Ge ve inovasyon projeleri sonucunda ortaya çıkmış olan teknolojik ürünler
 • Kamu araştırma enstitüleri ve kamu araştırma merkezlerinde araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış olan teknolojik ürünler
 • Patent şartnamesi ile koruma altına alınmış olan teknolojik ürünler,
 • Doktora çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış olan teknolojik ürünler
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine sahip olarak belgelendirilmiş olan teknolojik ürünler
 • Prototip aşaması sona erdirilerek tamamlanmış olan teknolojik ürünlerin sahipleri ya da bu prototiplerin kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinin kendisinden devralmış olan işletmeler

Kosgeb destekleri ne zaman ödenecek

Başvurular yıl boyunca düzenli olarak alınacaktır. KOBİ Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı'nda yatırım projesinin süresi en fazla 36 ay olmaktadır. Kurul kararı ile 6 aylık bir ek süre verilebilir.

Kosgeb destekleri nasıl alınır

İşletme, teknolojik ürünün başarılı bir şekilde ortaya çıktığına dair bir sertifikaya sahip olmalıdır. Kesinleşme tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvuru sahibine teknolojik ürün için destek sağlanır. Prototip çalışmaları tamamlanan teknolojik ürünlerin sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralan işletmeler bu programdan yararlanabilmektedir. Patent şartnamesi ile korunan teknolojik ürünler için patentin Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu tarafından devredilmiş olması gerekmektedir.

Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ'ler bu destekten yararlanabilir. KOBİ'lere Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteğin üst limiti iadeli ve/veya iadesiz olmak üzere 5.000.000 Türk Lirasıdır.  Mikro ölçekli işletmelere verilen destek oranları makine-teçhizat, kalıplama ve yazılım maliyetleri için %70 karşılıksız ve %30 iadeli olacak; Küçük ve orta ölçekli işletmelere %60'ı iade edilemez ve %40'ı iade edilebilir. Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım dışındaki maliyetler için mikro ölçekli işletmelere %70, küçük ve orta ölçekli işletmelere ise %60 karşılıksız destek verilmektedir.

İlk yönetim kurulu kararında belirtilen toplam destek tutarının %25'i oranında erken ödeme yapılabilir. Yatırım yapılacak teknolojik ürün yüksek teknoloji standartlarına sahipse geri ödemesiz %5 destek oranı eklenmektedir. Yatırım yapılan proje için satın alınacak, teçhizat, makine ve yazılımların yerli malı belgesi ile sınıflandırılması durumunda geri ödemesiz destek oranlarına %15 destek eklenir. Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar/teminatlar için %100 destek üst sınırına bakılmaksızın Teminat/Garanti Gideri olarak geri ödemesiz destek verilmektedir.

Kosgeb destekleri ne zaman başlıyor

Kosgeb destekleri her yıl belirlenen tarihlerde başlayarak, başvuru ve değerlendirme süreçleri yapılmaktadır. Aranan şartlar belirlenerek duyurulduktan sonra başvurular başlar. Destekten faydalanmak isteyen işletmeler bu bilgiler ışığında desteğe başvurarak süreci başlatabilirler. Süreçte avantaj sahibi olmak isteyen ve zorlu aşamalara takılmadan kolay bir şekilde her şeyi kusursuz atlatmak isteyen işletmeler ise profesyonel destek sunan bir danışmanlık firmasından yardım alabilir.

Kosgeb destekleri hangi işleri destekliyor 2021

Destek Kalemleri (Yatırım Projesi Sırasında Verilen)

 • Makine-ekipman ve yazılım maliyetleri desteği
 • Personel maliyetleri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği

Destek Kalemleri (Yatırım Projesi sonrası verilir ve yatırım projelerini tamamlayan işletmeler 1 yıl süre ile faydalanabilmektedir.)

 • İşletme Maliyetleri Desteği
 • Personel maliyetleri
 • Hizmet maliyetleri
 • Bakım-onarım maliyetleri

Bu ve diğer tüm desteklerden kolayca faydalanmak ve kolay bir süreç geçirebilmek için Tüm Grup Danışmanlık ile çalışabilir, zorlu süreçleri uzman bir destekle kolaylıkla atlatabilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.