HEMEN
ULAŞIN
Stratejik Ürün Destek Programı
Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

Türkiye, 104,8 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşan 134 milyar dolarlık ara malı ithal etmektedir. İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi, küresel pazara entegrasyonu ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının artırılması çerçevesinde, 2017 yılının son çeyreğinde İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı başlatılmıştır.

Yerlileştirme Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. Sektörümüzün rekabet gücünü artıracak programları hayata geçirmek için çalışmalar yapmak, Uluslararası pazarlarla entegre yerli sanayimizi geliştirmek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sektörümüzdeki ve ihracatımızdaki payının artırılması için ortak bir akıl oluşturulması hedeflenmektedir.

İmalat sanayimizin 104,8 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2.768 ürün grubu, yerlileştirme faaliyetlerine altlık teşkil etmek üzere teknoloji düzeyine göre filtrelenerek 1.164 ürün grubuna indirgenmiştir. Ülkemizin üretim kabiliyetleri, ithalattaki payı, uluslararası pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji ve karmaşıklık düzeyleri açısından incelenerek kısa vadede 43 ürünün ülkede üretildiği belirlendi.

Bu kapsamda cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak yatırımları destekleyerek; Stratejik yüksek ara malı yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayiinde yerli girdi oranının artırılması ve üretimin desteklenmesi amacıyla 28 Aralık 2017 tarihinde KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destekleme Programı yürürlüğe konmuştur.

Kosgeb destekleri hangi işleri destekliyor

Aşağıdaki sektörlerdeki ürünler için Stratejik Ürün Destek Programı proje başvuruları kabul edilmektedir.

 • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • Temel eczacılık ürünleri ve eczacılık malzemelerinin imalatı
 • Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayii ile işbirliği içinde)
 • Silah ve mühimmat (mühimmat) imalatı
 • Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Elektrikli teçhizat imalatı
 • Başka yerlerde sınıflandırılmamış olan makine, teçhizat imalatı
 • Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork imalatı (Diğer ulaşım araçlarının imalatı hariç)
 • Tıbbi ve dişçilik alet ve ekipmanlarının imalatı

Kosgeb destekleri nasıl alınır

Stratejik ürün destek programı, cari bütçe açığının azaltılmasına katkı sağlayacak yatırımları desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Bu program ile birlikte hedeflenen durumlar şunlardır;

 • KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirmek.
 • KOBİ'lerin ve büyük işletmelerin ürün geliştirme alanında birbirleriyle iş birliği yapma yeteneklerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Stratejik ve yüksek oranda ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesini kanıtlamak
 • Üretimde daha yüksek yerli girdi kullanımını sağlamak

Amaçları bu hedefler doğrultusunda olan ve yerlileşme konusunda atılımlar yapan şirketler, gerekli belgeler ve donanımlar dahilinde başvurularını yaparak sürece katılabilir ve onay alınması durumunda bu desteklerden faydalanabilir. Destek programında üst sınır 5.000.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir ve proje süresi 36 ay olarak değerlendirilmektedir. Bu üst sınır 1.500.000 Türk lirası geri ödemesiz, 3.500.000 Türk lirası kadarı ise geri ödemeli olarak desteklenmektedir.

Kosgeb destekleri ne zaman başlıyor

Bu desteğe ülkemizde bulunan yerleşik sermaye şirketi statüsüne dahil işletmelerden daha önce Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına başvurmuş ve KBS’de aktif olan işletmeler başvurabilmektedir. Destek oranları genel olarak şu şekilde belirlenmiştir;

 • Makine Techizat Desteği % 60 oranında % 30 Geri Ödemesiz ve % 70 Geri Ödemeli şeklinde
 • Yazılım Giderleri Desteği % 60 oranında % 30 Geri Ödemesiz, % 70 Geri Ödemeli şeklinde
 • Personel Gideri Desteği % 100 Geri Ödemesiz şeklinde
 • Referans Numune Gideri Desteği % 60 oranında ve % 30 Geri Ödemesiz, % 70 Geri Ödemeli şeklinde
 • Hizmet Alımı Desteği % 60 oranında ve % 30 Geri Ödemesiz, % 70 Geri Ödemeli şeklinde desteklenmektedir.

Destekten faydalanmak için belirlenen ve açıklanan sürelerde, gerekli olan tüm belgelerle birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvurular genellikle aynı tarihlerde olduğu gibi belirli koşullara göre değişiklik gösterebilir. Başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından detaylı araştırma yaparak sürece dahil olabilir veya uzman bir danışmanlık şirketiyle çalışarak bütün prosedürleri kolay bir şekilde hallederek bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

Kosgeb destekleri hangi işleri destekliyor 2021

Kosgeb destekleri, kosgeb hibe destekleri ve bütün destekler genellikle ülke ekonomisinin katkısı için tasarlanmış ve yürürlüğe konulmuş olan desteklerdir. Stratejik ürün destek programı kapsamındaki işler ise, ithalat oranı fazla ve her yıl milyarlarca dolar ithalat yapan iş kollarından oluşmaktadır. Bu ürünlerin yerlileştirilmesi ve ithalat oranının azaltılması için planlanmıştır. Yerlileştirme hareketine katkıda bulunmak isteyen ve iş akışlarını bu düşünce üzerine planlayan şirketler bu desteklerden faydalanarak programa dahil olurlar ve çalışmalarını bu destekler sayesinde daha kolay bir şekilde sürdürürler.

Bu ve diğer bütün destek ödemelerine belirli süreçlerden geçerek sahip olabilirsiniz. Fakat birçok prosedürde sizleri zorlayan durumlardan kurtulmak ve kolay bir şekilde bu desteklerden faydalanabilmek için bir danışmanlık firmasıyla çalışmanız daha mantıklı bir hareket olacaktır. Firmamız Tüm Grup Danışmanlık, bu konuda sizlere en profesyonel ve en kusursuz hizmeti sunarak herhangi bir problem yaşamadan bu desteklere ulaşabilmenizi sağlıyor. Uzun zamandır bu sektörde faaliyet göstermekte olan firmamız her türlü destek için süreçlere hakimdir. Bu sayede yaşayabileceğiniz problemleri önceden bilip, sizlere doğru bir şekilde yön göstererek en ufak sıkıntı dahi yaşamadan ihtiyacınız olan ve almak istediğiniz desteklere ulaşma şansını vermektedir.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.