HEMEN
ULAŞIN
Yatırım Teşvik Belgesi̇
Yatırım Teşvik Belgesi̇

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Özellikle yatırımcı kişiler tarafından en çok merak edilen yatırım teşvik belgesi nedir sorusunun cevabını ve yatırım teşvik belgesi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Yatırım teşvik belgesi, ülkenin stratejik sektörleri için hayati önem taşıyan ara malı ithalatına bağımlılığı azaltma potansiyeline sahip yatırımları teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış bir belgedir. Katma değeri yüksek yatırımlara, üretim ve istihdamın artırılmasına rehberlik etmek üzere sahip olunan belge ekstra birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca ülkeler arasında alım satım ve rekabet gücünü artırmak yüksek araştırma-geliştirme içeriğine sahip büyük ölçekli stratejik yatırımların teşvik edilmesi için düzenlenmiştir. Yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, geliştirme tavaları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflerle topaklanma ve çevre koruma ile ilgili yatırımlarla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırma projesi ile teşvik programı düzenlenerek sertifikalandırma yapılmaktadır.

Yatırım teşvik planının temel amaçları arasında cari açığı azaltmak daha az gelişmiş bölgelere yatırım desteğini artırmak destek araçlarının seviyesini artırmak kümelenme faaliyetlerini teşvik etmek ve teknoloji transferini yaratacak yatırımları desteklemektedir. Yerli ve yabancı yatırımcıların aşağıdakilere eşit erişim hakkı bulunur.

 • Genel Yatırım Teşvik Programı
 • Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Türkiye'de teşvik belgesi başvuruları genellikle Ekonomi Bakanlığı'na yapılmaktadır. Ancak başvuru sahibi, yatırımlarda devlet yardımına ilişkin kararın uygulanmasına ilişkin mevzuatta belirlenen Genel Teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için başvuru sahibinin tercihine göre yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere başvurabilecektir.

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır sorusuna geldiğimizde ise bunun için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Genel Teşvik kapsamında değerlendirilecek olan çeşitli yatırımlara ilişkin teşvik belgesini, belirlenen istikrarlı yatırım konusu ve tutarları dahilinde düzenleme yetkisine sahiptir.  Tüm teşvik belgesi başvuruları ( 10 milyon TL üzeri genel teşvik belgeleri, AR-GE, Çevre, Bölgesel, Büyük Ölçekli, Stratejik yatırımlar teşvik belgeleri) Teşvik Uygulama ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

Teşvik belgesi talebi yapılmadan önce, beyannamenin belirlenen ve yatırımın niteliğine göre ilgili mevzuat gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler, 

 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili makam ve merciler tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi, 
 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili mercilere ait
 • Noter tasdikli imza listesi,
 • Kamu tüzel kişileri ve gerçek tüzel kişiliğe sahip LİMİTED şirketler için imza beyannamesi, 
 • Hazırlanan beyanname, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili merci veya merciler tarafından imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu,
 • Tasdikli makine ve teçhizat listeleri,

Bakanlığa yapılacak başvuru için 400 TL tutarındaki belge bakanlığa ait döner sermaye işletmesine ait Mevzuat ekinde belirlenen banka hesabına yatırılır.

Genel Müdürlük tarafından yatırım sektörü için teşvik uygulama belge başvurusu için talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

Belirlenen tutarın mahalli birimlerde yapılacak başvuru ile ilgili mahalli birimin banka hesabına yatırılması ve kalan kısmın da bakanlık döner sermaye işletmesi hesabına geçirilmesi, 

Noter veya sicil merciinden aslı veya onaylı örneği,  

Prim ve idarî para cezası borçlarının mevcut olmadığı veya askıya alındığı ve/veya taksitli hale getirildiği veya yapılandırıldığı ve Konfigürasyonlarının bozulmadığı ve bu borçların ödenecek olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı.

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortaları kanunu ile Türkiye'nin her yerinde sosyal güvenlik kuruluşudur. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak başvurular veya inşaatın elektronik veri iletişim ortamından alınacak barkod çıktısı hariç olmak üzere başvuru evrakları talep edilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi avantajları ise

 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • İstihdam Destekleri
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Faiz & Kar Payı Desteği

Belli başlı bazı avantajlar sunarak yatırımcıları teşvik eder.

Yerli ve yabancı sermayeli,  kişi ya da kuruluşların gerçekleştirecekleri yatırımlar, devlet destekleri ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesi için yatırıma başlamadan önce bu belgeyi alması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için usulüne uygun biçimde müracaat yapılması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi nereden alınır sorusuna cevap arayanlar belgeyi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Teslim ettiğiniz belgelerin Bakanlık incelemesinin ardından eksiksiz ve uygun bulunması halinde Yatırım Teşvik Belgesi 2021 düzenlenmesi ile tarafınıza teslim edilir.

Yatırım teşvik belgesi konusunda merak edilen tüm sorularınız için profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti bünyemizde bulunan uzman kadromuz, yatırım teşvik belgesi ile alakalı nasıl bir yol izleyeceğiniz konusunda size yardımcı olmaktadır. Nereden, nasıl alınır, başvuru ne şekilde yapılır, gibi aklınıza takılan hiçbir detayı atlamadan hizmet veriyor, güvenle ve en hızlı şekilde yatırım teşvik belgesi alabilmeniz için sizlere yol gösterici olmaya devam ediyoruz. Konu ile ilgili bizlerle iletişime geçerek ayrıcalıklı birçok avantajdan faydalanabilirsiniz.

 

 

 

 

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.