HEMEN
ULAŞIN
1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 – Tübitak Kobi Ar – Ge Başlangıç Destek Programı

            Günümüzde şirketlerin faaliyet alanlarını geliştirmek, gelirlerini ve karlarını arttırmak için yapması gerekenlerin başında kaliteli ve nitelikli ürünler geliştirmek, süreci daha işlevli hale getirmek yer almaktadır. Tübitak bu anlamda KOBİ ölçeğinde kabul edilen şirketler için söz konusu geliştirmelerin finansal desteğini sağlıyor. Tübitak, 1507 KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı ile şirketlerin çalışmalarını hibe yoluyla destekliyor. Hibe kapsamında toplam bütçesi 600 bin TL’ye kadar olan projeler, azami %75 oranında yani 450 bin TL tutarında destekleniyor. Hibeye yalnızca KONi ölçeğinde yer alan, Limited ve Anonim şirketler katılabilmektedir.

Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Desteklenen Harcamalar

            1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı dahilinde programa başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen şirketlerin birçok gideri karşılanmaktadır. Program dahilinde karşılanan giderler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Proje kapsamında yer alacak şirketin mevcut çalışanları ya da proje için alınacak yeni personellerin tüm giderleri
 • Kalite kontrol tesisi, laboratuvar gibi üretim tesisinin ölçüm cihazı, test aleti gibi tüm ekipmanlarının giderleri
 • Malzeme giderleri
 • Ar-Ge projeleri destekleme programı kapsamında geliştirilecek olan ürünlerin hammadde ve bileşen giderlerinin tümü
 • Ürün testi, denemesi için gerekli tüm harcamalar
 • Teknik yazılım giderleri
 • Ar-Ge danışmanlık giderlerinin tümü
 • Seyahat giderleri
 • Prototipin imal edilmesi için firma dışarısından yapılan hizmet ve işçilik alımları
 • Mali müşavirlik giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

            Tübitak 1507 programı Ar-Ge aşamalarının neredeyse tamamını kapsamakta olan bir destek programı olarak öne çıkmaktadır. Desteklenen aşamalar şu şekilde sıralanabilmektedir;    

 • Kavram geliştirme (proje araştırma boyutu)
 • Geliştirilecek ürüne dair fizibilite ve uygunluk çalışmalarının tümü
 • Laboratuvar çalışmaları (özellikle de yerli sermaye ile çalışan ya da Türkiye’de yer alan üniversitelerde yapılan çalışmaları kapsamaktadır)
 • Geliştirilecek olan ürüne dair tasarım çalışmaları
 • Prototip üretimi ve geliştirme çalışmaları

1507 Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı Hangi Kazanımları Sağlar?

            Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi KOBİ’lerin geliştirdiği projelerde gerekli finansmanı sağlamak son derece önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. KOBİ’ler Tübitak 1507 programı sayesinde finansman riskini paylaşabilir ve bu konuda daha özgür bir şekilde hareket edebilir. Program ile birlikte KOBİ’lerin şu kazanımları elde etmeleri beklenmektedir;

 • Ar-Ge yapılanması ve Ar-Ge kültürünün oluşturulması ve bu konudaki bilincin arttırılması
 • Kaynak ve proje yönetiminin daha güçlü hale getirilmesi, söz konusu kabiliyetlerin arttırılması
 • Üniversite ve sanayiler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, dolayısıyla her iki sektöründe birbiri ile entegre hale getirilmesi ve geliştirilmesi
 • Ürün ve teknoloji geliştirilmesi konusundaki kabiliyetin arttırılması, yenilikçi bir anlayış getirilmesi
 • Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması, sektörün daha nitelikli hale getirilmesi
 • Ticari hacmin arttırılması
 • Yurtiçi ve yurtdışında şirketler arası işbirliğinin genişletilmesi

Proje Aşamaları

            Tübitak Ar-Ge destek programı temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır denilebilir. İlk aşama öneri başvurusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada ilgili programın kural ve kapsamına uygun bir şekilde proje başvuruları yapılır. Kural ve usullere uygun bir şekilde başvuru yapılması son derece önemli bir husustur. Söz konusu kurallara aykırı bir başvuru yapılması durumunda, değerlendirme yapılmamaktadır.

            Öneri başvuruları uygun bir şekilde sunulduktan sonra değerlendirme sürecine girmektedir. Bu süreçte ilk olarak projenin içerik ve biçimine dair ön değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmenin sonucunda, gerekli görülen hallerde, sektörün bilirkişilerinden konu ile alakalı görüş alınır. TÜBİTAK bu veriler doğrultusunda projeye dair nihai sonucunu belirler.

            Başvurular olumlu bir şekilde sonuçlandığı takdirde kuruluşlar ve TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanır. Bu doğrultuda proje, TÜBİTAK destek programının izin verdiği sınırlar dahilinde şekillendirilmektedir.

Tüm Grup Danışmanlık Hizmetleri

            Tüm Grup Danışmanlık olarak TÜBİTAK 1507 projelerinizi sizler için mevzuata ve kurallara tamamen uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan projeleriniz firmanızın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda gerekli kurallara tamamen uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır. Tüm Grup Danışmanlık olarak TÜBİTAK 1507 başta olmak üzere, tüm TÜBİTAK destek programlarına dair projeleriniz için yanınızdayız. Bu alanda Türkiye’nin en büyük firmalarından birisi olarak kabul ediliyor ve her daim sizlere daha iyi bir şekilde hizmet verebilmek adına hizmet kalitemizi arttırıyoruz.           

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.